është e lehtë të botosh një libër?

guest17

Forumium maestatis
Sa mund te kushtojë të botosh një libër dhe a ia vlen barra qirane në keto kohët e sotme?
 
Top